Over ons

Van Dorp energie is al ruim 25 jaar een belangrijke speler in de energiebranche. Eerst onder de naam 'CLD Energie Management B.V.' en tegenwoordig onder de vlag van technisch dienstverlener Van Dorp. Al vanaf 1992 zijn wij als financieel adviseur gespecialiseerd in energiezaken. Onze kernactiviteiten bestaan uit de inkoop van energie en de optimalisatie van de energiekosten (levering, transport, meetdiensten en energiebelasting). Maar ook voor andere energie-gerelateerde vragen kunt u bij ons terecht. Wij nemen graag zo veel mogelijk van u uit handen en daardoor kunnen wij ons oprecht een totaalontzorger noemen.

Missie & Visie

Missie
Uw energiezaken goed geregeld.

Van Dorp energie is één van de meest zorggerichte energieadviesbureaus van Nederland. Onze missie is om u totaal te ontlasten en uw kosten zo ver mogelijk te verlagen.

Onze doelen:

  • Bijdragen aan een samenleving waarin de levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat
  • Het voor mensen, bedrijven en organisaties mogelijk maken hun geld te gebruiken op een manier die mens en milieu ten goede komt en duurzame ontwikkeling bevordert
  • Onze klanten voorzien van (vernieuwende) financiële adviezen en uitstekende service

Visie
Wij zien de optimalisatie van de energiekosten als een samenspel tussen de opdrachtgever, energiebedrijven en professionals. Wij nemen niet over, maar vullen aan, vanuit onze professionele expertise. Hierbij staat de klant centraal. Dit betekent dat we voor elke opdrachtgever maatwerk leveren.

Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering. Als energieadviesbureau betekent dat, dat wij vanaf de oprichting in 1992 veel aandacht hebben besteed aan het klimaat. Al in onze beginfase zijn wij gestart met het in kaart brengen van de energiebesparende mogelijkheden bij onze opdrachtgevers. Naast het advies hebben wij een rol gespeeld bij de implementatie van het potentieel. Dit leidde tot grote besparingen op het energieverbruik en een verlaging van de CO2-uitstoot.

Na de liberalisering van de energiemarkt hebben wij voor onze klanten hoofdzakelijk duurzame energie ingekocht. Maar MVO bij Van Dorp energie gaat verder dan alleen klimaatzaken. Ook besteden wij veel aandacht aan zaken als diversiteit van het werknemersbestand.

Definitie
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor ons dat een onderneming, naast het streven naar winst (Profit), ook rekening houdt met het effect van haar activiteiten op het milieu (Planet) en tevens oog heeft voor de invloed ervan op de mensen binnen en buiten het bedrijf (People). Hoe beter de balans tussen deze ’triple P’, des te duurzamer de resultaten voor zowel de onderneming als de samenleving.

Onze rollen in de samenleving
Door onze activiteiten staan wij midden in de samenleving. Er zijn drie rollen die ons als organisatie kenmerken.

  1. Van Dorp energie als bedrijfsvoerder levert diensten en zorgt voor afstemming ervan op de wensen uit de markt
  2. Van Dorp energie als werkgever biedt een werkplek aan mensen
  3. Van Dorp energie als bedrijfsburger neemt deel aan de maatschappij en is medeburger

Voor elk van de genoemde rollen is geïnventariseerd welke invloed ons handelen heeft op de omgeving en welke maatschappelijke vraagstukken het dan betreft.

Maatschappelijke vraagstukken
Vanuit onze maatschappelijke rollen willen wij onze verantwoordelijkheden nemen en een bijdrage leveren aan de oplossing van diverse (inter-)nationale maatschappelijke vraagstukken, die op zowel de kortere als de langere termijn spelen. Die bijdrage dient maatschappelijk uitgebalanceerd, maar ook bedrijfseconomisch verantwoord te zijn. Onze inspanningen richten zich op de volgende zeven speerpunten; energiebesparing, inkoop duurzame energie, innovatie, klanttevredenheid, goed werkgeverschap, bedrijfsburgerschap en veiligheid van werken.

Beleid
In onze missie komt naar voren. dat wij kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook zijn wij aangesloten bij MVO Nederland. MVO Nederland is het netwerk waar ondernemers met een MVO-ambitie bij willen horen voor informatie, inspiratie en duurzame business kansen.

Ieder jaar toetsen wij onze ambities en formuleren wij concrete doelstellingen en acties.