28.11.17

Meerdere leveranciers op 1 elektriciteitsaansluiting

Het ACM (Autoriteit Consument & Markt) is de onafhankelijke toezichthouder op o.a. de energiemarkt. Recent heeft het ACM bekend gemaakt dat het vanaf 2018 mogelijk moet zijn om met meerdere leveranciers een energiecontract af te sluiten. Dit geldt echter alleen voor elektriciteit en is zowel voor de consumentenmarkt als de zakelijke markt van toepassing.

Als bovenstaande maatregel van kracht wordt, kan bijvoorbeeld de door zonnepanelen opgewekte energie aan een andere leverancier verkocht worden, dan aan de leverancier waarvan het elektriciteitsverbruik wordt afgenomen. Ook kan er gekozen worden om de laadpaal voor elektrische auto’s afzonderlijk te contracteren.

Meer keuze in leveranciers
Consumenten en bedrijven hebben op deze manier meer keuzes in leveranciers van wie zij stroom afnemen of aan wie zij stroom leveren. Dat kan hen geld opleveren. En het draagt bij aan de energietransitie, want het stimuleert elektrisch vervoer en zorgt voor meer concurrentie in duurzaam geproduceerde elektriciteit.

Tweede meter
Om bovenstaande te bewerkstelligen is een tweede elektriciteitsmeter noodzakelijk. Deze dient geplaatst te worden door de regionale netbeheerder. De tarieven die hiervoor gehanteerd zullen worden, zijn nog niet bekend. Wij verwachten echter niet dat de eenmalige installatiekosten erg hoog uit zullen vallen. Dit maakt de maatregel voor zowel de consument als de zakelijke klant interessant.

Door meerdere leveranciers op een elektriciteitsaansluiting mogelijk te maken, speelt de overheid in op de energietransitie. De energietransitie is een beleidsplan van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen.

Wilt u meer weten?
Het duurt nog een paar maanden voordat dit mogelijk is, maar we begrijpen dat u goed voorbereid wilt zijn en hier wellicht vragen over hebt. Onze adviseurs staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt ons altijd een e-mail sturen, of neem contact met ons op via telefoonnummer 088 – 250 10 00.Terug naar nieuwsoverzicht