Informatieplicht

Per 2 juli 2019 dienen bedrijven en instellingen met een verbruik van 50.000 kWh en/of 25.000 m³ voldaan te hebben aan de informatieplicht.

Dit houdt in dat u verplicht bent om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar te nemen en tevens proactief te rapporteren aan de RVO. Het rapporteren verloopt d.m.v. een branchespecifieke vragenlijst, die moeten worden aangeleverd in het E-loket van de RVO en geldt ook voor organisaties die moeten voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Deze verplichting komt bovenop het reeds verplichte energie auditrapport dat iedere 4 jaar opgesteld moet worden. De deadline van de informatieplicht is voor EED-plichtige bedrijven en instellingen gesteld op 5 december 2019.

Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem, deelnemers aan het Europese Broeikasgas Emissiehandelssysteem, type C-bedrijven en deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) zijn in het geheel vrijgesteld van de informatieplicht.

Hoe wordt gecontroleerd of bedrijven en instellingen voldaan hebben aan de informatieplicht?
De overheid heeft een database opgesteld met alle bedrijven en instellingen die vallen onder de informatieplicht. Naast uzelf krijgen vanaf 2 juli 2019 de toezichthouders van de Omgevingsdiensten en andere handhavende partijen toegang tot uw ingediende informatie. Bent u te laat met indienen, dan komt u op een zwarte lijst en riskeert u hiermee een dwangsom voor iedere maand dat u niet aan de wetgeving voldoet.

Advies of ondersteuning nodig?
Mocht u nog niet voldaan hebben aan de actuele energiewetgeving, dan adviseren wij u om dit alsnog met spoed te (laten) verzorgen. Van Dorp energie heeft reeds tientallen informatieplicht rapportages succesvol gerapporteerd aan de RVO en bekijkt graag ook uw mogelijkheden.Terug naar dienstenoverzicht