Europese Energie-Efficiency Richtlijn – EED

Een energie-audit is iedere vier jaar verplicht voor grote ondernemingen...

Een energie-audit is iedere vier jaar verplicht voor grote ondernemingen. Daarnaast moeten bedrijven met grote stookinstallaties een kosten-batenanalyse laten uitvoeren. Dit gebeurt om te bepalen of investeringen in die installaties rendabel zijn.

De energie-audit en de kosten-batenanalyse vallen onder de Energie-Efficiency Richtlijn (EED, Energy Efficiency Directive). Deze Europese regelgeving heeft als doel om bedrijven uit allerlei sectoren energiezuiniger te maken. De richtlijn moet bevorderen dat er 20% minder energie wordt verbruikt in 2020.

Heeft u een organisatie met meer dan 250 werknemers? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de EED-audit waarschijnlijk op u van toepassing.

De EED energie-audit vindt elke 4 jaar plaats. Het doel van de audit is om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. Bedrijven krijgen zo een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen in de organisatie. Dit moet ondernemingen stimuleren om meer energiebesparende maatregelen te nemen.

Een EED energie-audit bestaat uit:

Omgevingsdiensten of het bevoegd gezag ziet toe op naleving van de regels. Voert een onderneming de audit niet uit, dan kan een forse bestuurlijke boete volgen, die is gekoppeld aan de energierekening.

Van Dorp energie kan u helpen om te bepalen of u audit-plichtig bent en audit voor u uitvoeren.Terug naar dienstenoverzicht