Energiebelasting

Iedereen die in Nederland energie afneemt, betaalt hier energiebelasting over...

Iedereen die in Nederland energie afneemt, betaalt hier energiebelasting over. Vanaf 2013 is er tevens een extra energiebelastingpost van toepassing, namelijk de Opslag Duurzame Energie, ook wel ODE genoemd.

De energiebelasting wordt gestaffeld geheven en is daarnaast degressief. Dit betekent dat naarmate het verbruik toeneemt er minder energiebelasting betaald wordt. De hoogte van de energiebelasting wordt ieder jaar opnieuw door de overheid vastgesteld.

Het energietarief bestaat voor een groot gedeelte uit energiebelasting. Dit is al snel meer dan 40% van de totale energiekosten. Het (gedeeltelijk) terugvorderen van energiebelasting loont dan ook in veel situaties.

Energiebelasting terugvorderen

Het terugvorderen van energiebelasting is voornamelijk van toepassing bij:

Ook als u gebruik maakt van een WKK-installatie (warmtekrachtkoppeling) kunnen er mogelijkheden tot het terugvorderen van energiebelasting zijn. Verder zijn er nog enkele andere mogelijkheden aanwezig.

In de afgelopen jaren hebben wij voor onze klanten al € 20 mln. aan energiebelasting terug kunnen vorderen. Er zijn zelfs cases voorgekomen, waar wij ervoor gezorgd hebben dat de gemeentelijke registraties aan zijn gepast op verzoek van de Belastingdienst. Hierdoor was het mogelijk om energiebelasting terug te vorderen.

Benieuwd of er ook voor uw organisatie mogelijkheden zijn? Van Dorp energie onderzoekt de mogelijkheden graag voor u!Terug naar dienstenoverzicht