Energie-inkoop

Voor veel organisaties zijn de energiekosten een belangrijke kostenpost...

Voor veel organisaties zijn de energiekosten een belangrijke kostenpost. Om goed in te kunnen kopen is kennis over deze complexe markt een vereiste. Voor ons is de inkoop van energie onze core business.

Omdat de energiemarkt dagelijks in beweging is, volgen onze analisten deze marktontwikkelingen op de voet, met als doel een zo scherp mogelijk tarief. Doordat er veel emotie zit in de markt en zelfs oorlogen en natuurtrampen invloed uit kunnen oefenen op de markt is deze werkwijze van cruciaal belang.

Voor 95 % van onze klanten kopen wij de energie collectief in. Door van een collectief gebruik te maken, vergroten wij onze onderhandelingspositie richting de leverancier. Hierdoor zijn er geen bandbreedte op het volume en mutaties van toepassing, waardoor boetes vanuit de energieleverancier voorkomen worden. Met name wanneer het opgegeven verbruik bijvoorbeeld wordt overschreden of niet wordt behaald. Ook voorkomen we hiermee boetes voor het aan- of afmelden van (extra) aansluitingen. Doordat de energieleverancier voor een langere periode wordt aangesteld als hofleverancier, treden er ook administratieve optimalisaties op. Deze optimalisaties zorgen uiteindelijk voor een tijd- en kostenbesparing voor organisaties.

Voordelen collectieve inkoop

Voor opdrachtgevers met een aanzienlijk groot volume of voor opdrachtgevers die een eigen inkoopstrategie willen naleven, is er de mogelijkheid tot een individuele aanbesteding. Hierdoor behoudt de opdrachtgever de mogelijkheid om het inkoopmoment te beïnvloeden en kan de opdrachtgever tevens aangeven bij welke leveranciers de offertes opgevraagd dienen te worden. Ook de uiteindelijke keuze ligt in de handen van de opdrachtgever.

Voordelen individuele aanbesteding

Doordat bij individuele aanbesteding veel keuzes alsnog onder de verantwoording van uw organisatie vallen, is deze inkoopmethode niet voor elke organisatie weggelegd. Welke keuze voor uw organisatie aan te bevelen is, zal in een adviesgesprek toegelicht worden.

Of een opdrachtgever nu kiest voor collectieve inkoop of individuele aanbesteding, onze energieadviseurs zetten zich dagelijks in voor onze opdrachtgevers.Terug naar dienstenoverzicht